งานประเพณีรับบัว จังหวัดสมุทรปราการ

งานประเพณีรับบัว จังหวัดสมุทรปราการ
ตรงกับวันที่ 26- 29 ตุลาคม 2555

“ประเพณีรับบัว” เกิดขึ้นเพราะความมีน้ำใจที่ดีต่อกันของคนไทยในท้องถิ่นกับคนมอญพระประแดงซึ่งทำนาอยู่ที่ตำบลบางแก้ว ครั้นถึงช่วงเวลาออกพรรษาคนมอญจะกลับไปทำบุญที่อำเภอพระประแดง จึงได้ร่วมกันเก็บดอกบัวเพื่อให้คนมอญนำกลับไปถวายพระที่วัดนับแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวอำเภอพระประแดงและอำเภอเมืองต่างพร้อมใจกันพายเรือมาเก็บดอกบัวที่อำเภอบางพลีและถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้นมัสการหลวงพ่อโตต่างพากันร้องรำทำเพลงบนเรือเพื่อสร้างความสนนกสนาน ซึ่งชาวบางพลีก็จะจัดเตรียมต้อนรับเป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของประเพณีรับบัว ซึ่ง เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปีในปีนี้จะตรงกับวันที่ 26- 29 ตุลาคม 2555ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ มีการจัดลานวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ และชาวจีน ชมการละเล่นของเด็กไทย การออกร้านจำหน่ายขนมพื้นเมือง การประกวดหนุ่มสาวรับบัว ปิดท้ายด้วยความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนแห่หลวงพ่อโต….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้

 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมสถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/

Advertisements

วัดเขาสุกิม จันทบุรี

วัดเขาสุกิม จันทบุรี

วัดเขาสุกิมเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สงบและวิเวก มีป่าเขา สวนผลไม้อยู่รายรอบ มีเนื้อที่ ๓,๒๘๐ ไร่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่ใฝ่หาความสงบ บริเวณวัดเบื้องล่างเป็นอ่างเก็บน้ำ และมีพุทธสถานที่งดงาม เช่น พระพุทธรูปศิลาจำหลัก ด้านบนเป็นบริเวณวัด มีศาสนสถานมากกว่า ๑๐๐ หลังคา ศาสนวัตถุเป็นจำนวนมาก รวมทั้งปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ อาทิเช่น พระอุโบสถจตุรมุข ๒ ชั้น ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ตำหนักเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ตึกธรรมวิจัย และตึก ๖๐ ปีเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณหลายยุคหลายสมัย เช่น เครื่องหยก เครื่องมุก เครื่องลายครามที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์ สายปฏิบัติหลายองค์ หอสมุด ห้องประชุม ห้องปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบันวัดเขาสุกิม จึงเป็นทั้งศาสนสถานและสถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจยิ่งของจังหวัดจันทบุรีสิ่งอำนวยความสะดวกในวัดเขาสุกิม….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้

 

 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมสถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/

 

วนอุทยานสระนางมโนราห์

วนอุทยานสระนางมโนราห์


ตั้งอยู่ที่ ต.นบปริง อ.เมืองพังงา เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เมือง เดิมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวบ้าน ต่อมาทางจังหวัดได้เข้ามาพัฒนาและโอนมาอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ.2523 มีเนื้อที่ 180 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทอย-นางหงส์ และกำลังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติให้ขยายพื้นที่ออกไปเป็น 10,500 ไร่

สิ่งดึงดูดใจ
สระนางมโราห์ เป็นลำธารน้ำที่ไหลตามซอกเขามีแอ่งน้ำเป็นช่วงๆ ลดหลั่นลงมาตามความลาดของไหล่เขา แอ่งต่างๆ มีขนาดไม่กว้างและลึกมากนักแต่ก็สามารถเล่นน้ำได้ สิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวสำหรับสถานที่แห่งนี้คือธรรมชาติที่ร่มรื่น อากาศที่เย็นสบายเหมาะกับการไปเที่ยวเล่นพักผ่อนในหน้าร้อน ที่สำคัญคืออยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองการคมนาคมสะดวก….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้

 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมสถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

เดิมเรียกอู่เรือพระราชพิธี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อใช้เก็บเรือพระที่นั่งและเรือรบ แต่ปัจจุบันใช้เก็บเรือในพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เดิมอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรือได้รับความเสียหายมาก และในปี พ.ศ. 2490 สำนักพระราชวังและกองทัพเรือได้มอบให้กรมศิลปากรทำการซ่อมแซมดูแลรักษา บรรดาเรือต่าง ๆ ที่ใช้ในพระราชพิธีเหล่านี้เป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาแต่โบราณ ที่ยังคงความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศ และทรงคุณค่าในงานศิลปกรรม ประการสำคัญยังสามารถนำมาใช้ในการพระราชพิธีต่าง ๆ สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน กรมศิลปกรเล็กเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่าง ๆ ไว้เป็นมรดกของชาติ พร้อมกับยกฐานะของอูเก็บเรือขึ้นเป็ฯ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 เป็นต้นมา จัดแสดงเรือพระราชพิธี ศิลปโบราณวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ประกอบในพระราชพิธีชลมารคเพิ่มเติม เพื่อเปิดบริการแก่ผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ชื่นชมความงาม และศึคกษาเรื่องราวของเรือพระราชพิธีได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจมากยิ่งขึ้น….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้

 

 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมสถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/

 

วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) อุทัยธานี

วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) อุทัยธานี

ลักษณะทั่วไป
วัดจันทรารามหรือวัดท่าซุง วัดท่าซุงแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ด้วยกันส่วนแรกเป็นวัดเก่าที่สร้างมานานประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ เดิมมีชื่อว่า”วัดท่าซุง” เพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง มีท่าน้ำเป็นที่ขนส่งซุง ต่อมาวัดนี้ทรุดโทรมลง ทั้งอุโบสถ วิหารและศาลาการเปรียญ ใช้การไม่ได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พระสุธรรมยานเถระ(วีระ ถาวโร) หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยพยายามรักษารูปทรงเดิมไว้และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้ง หลังเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวบ้านพื้นเมืองเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับพุทธศาสนา วิหารมีรูปปูนปั้น มีหน้าบันจำหลักลายไม้ ทำเป็นขอบส่วนที่ สอง จะอยู่อีกฝั่งของถนน ตรงข้ามกับ วัดเก่าส่วนแรก มีปูชนียสถานใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นโดย หลวงพ่อสุธรรมยานเถระ เป็นพุทธาวาส ที่มีบริเวณกว้างน่าชม อุโบสถ สร้างขึ้นวิจิตรสวยงามมาก ภายในประดับตบแต่งด้วยศิลปะ สมัยใหม่ บานหน้าต่างและประตูด้านใต้เป็นภาพเขียนเทพยดา บริเวณโดยรอบ มีกำแพงแก้วบริเวณวัดประกอบด้วยศาลา ๒ ไร่ ๔ ไร่ ๘ ไร่ และ ๑๒ ไร่ มีกุฏิและ ที่พักสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธา….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้

 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมสถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/

แหล่งโบราณคดีถํ้าหมอเขียว

แหล่งโบราณคดีถํ้าหมอเขียว

ประวัติความเป็นมา
จากคำบอกเล่าของชาวบ้านในท้องถิ่นที่มีการเรียกว่าถํ้าหมอเขียว ในอดีตมีหมอพื้นบ้านคนหนึ่งมีชื่อว่าหมอเขียว ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเป็นอย่างดีจนชาวบ้านเลื่อมใสและรู้จักกันดีในละแวกหมู่บ้านหน้าชิง อยู่อาศัยในถํ้าหมอเขียวเมื่อหมอเขียวเสียชีวิตลงชาวบ้านก็เรียกชื่อถํ้าที่หมอเขียวอยู่ว่า “ถํ้าหมอเขียว”
โครงการวิจัยวัฒนธรรมโฮบิเนียนในประเทศไทย (The Hoabinhian Research Project in Thailand) ซึ่งเป็นโครงการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี ได้สำรวจพบหลักฐานบนพื้นผิวดินและระบุเป็นครั้งแรกว่า ถํ้าหมอเขียวเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๔ และได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีที่ถํ้าแห่งนี้ในปีเดียวกัน คณะผู้ดำเนินการขุดค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆที่ได้จากการขุดค้น ประกอบด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ภู่ขจร อาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาศิลปากร หัวหน้าอำนวยการขุดค้น วิเคราะห์สภาพแหล่งและผลการขุดค้นตามชั้นดินวัฒนธรรม นายประพิศ ชูศิริ นักโบราณคดีจากกองโบราณคดี กรมศิลปากร วิเคราะห์เรื่องโรคจากโครงกระดูกมนุษย์ นางเยาวลักษณ์ ชัยมณี วิเคราะห์กระดูกสัตว์ นายอำพล ไวศยดำรง วิเคราะห์หอย และนายมนัส วัฒนศักดิ์ วิเคราะห์ละอองเกสรพืช….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้

 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมสถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปากคลองน้ำเฒ่า อำเภอบ้านนาสาร อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอเวียงสระ มีเนื้อที่ 265,625 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2534 เป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยาง ตะเคียน หลุมพอ เสียดช่อ เคี่ยม และสะตอ บริเวณยอดเขาที่มีเมฆหมอกปกคลุมเกือบตลอดปี จะพบป่าอีกชนิดหนึ่ง คือ ป่าดิบเขา พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เหมือด กำยาน บังตาน เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำตาปี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินอัคนี ที่เกิดจากการยกตัวและระเบิดของภูเขาไฟ อุทยานฯ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน และฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้ 

 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมสถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/

 

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน สตูล

<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;”><strong>อุทยานแห่งชาติทะเลบัน สตูล</strong></span></p>
<p style=”text-align: center;”><a href=”http://www.tlcthai.com/travel/9864/%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%aa&#8221; rel=”attachment wp-att-9868″><img class=”aligncenter size-full wp-image-9868″ title=”อุทยานแห่งชาติทะเลบัน สตูล” src=”http://www.tlcthai.com/travel/wp-content/uploads/2012/08/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5.jpg&#8221; alt=”” width=”562″ height=”363″ /></a></p>
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านวังประจัน ตำบลควนสตอ อุทยานฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 196 ตรกม. หรือ 122,000 ไร่ โดยรวมเอาเนื้อที่ของป่าสงวนแห่งชาติกุปัง ปุโล๊ต และหัวกะหมิงเข้าด้วยกัน และยังผนวกพื้นที่ป่าควนบ่อน้ำปูยู ในท้องที่ตำบลบ้านควน ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูลอุทยานฯ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กม. คำว่า “ทะเลบัน” มาจากคำว่า “เลิด เรอบัน” เป็นภาษามลายูแปลว่า ทะเลยุบหรือทะเลอันเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน อุทยานแห่งชาติทะเลบันเกิดจากการยุบตัวของพื้นดินระหว่างเขาจีนและเขามดแดง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 63,350 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง จึงอุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น และรอบๆ<a href=”http://www.tlcthai.com/travel/9864″>….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้ </a&gt;

<a href=”http://www.tlcthai.com/games/game_racing.php”>เกมส์รถแข่ง</a> <a href=”http://www.tlcthai.com/games/game_racing.php”>เกมส์แข่งรถ</a> | เว็บไซต์รวมเกมส์
<a title=”http://www.tlcthai.com/travel/&#8221; href=”http://www.tlcthai.com/travel/”>ท่องเที่ยวไทย</a> ,<a title=”http://www.tlcthai.com/travel/&#8221; href=”http://www.tlcthai.com/travel/”> ปฎิทินท่องเที่ยว</a> | เว็บไซต์รวมสถานที่ท่องเที่ยว
<strong>ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | </strong>ทุกวันได้ที่ &gt;<a title=”http://www.tlcthai.com/travel/&#8221; href=”http://www.tlcthai.com/travel/”>http://www.tlcthai.com/travel/</a&gt;

วนอุทยานดอนเจ้าปู่ อำนาจเจริญ

วนอุทยานดอนเจ้าปู่ อำนาจเจริญ

วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณกว่า 200 ไร่ ซึ่งประชาชนท้องถิ่นสงวนรักษาไว้เป็นดอนปู่ตา มีศาลเจ้าปู่ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านและเป็นที่อาศัยของลิงจำนวนมาก วนอุทธยานดอนเจ้าปู่ เดิมบริเวณนี้เป็นป่าดงดิบหนาทึบขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่าดงเจ้าบ้าน ดอนปู่ตา หรือดอนเจ้าปู่ ถูกค้นพบโดยพรานที พรานทอง พรานล่าเนื้อสองพี่น้องที่เป็นสานุศิษย์ของเจ้าโพนสะเม็ด ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางใต้ห่างจากนครจำปาศักดิ์ไปทางเหนือ พรานทั้งสองพาสมัครพรรคพวกออกล่าสัตว์มุ่งหน้ามาทางทิศพายัพรอนแรมหลายวันจน ถึงดงใหญ่ เห็นเป็นทำเลดี มีบึงน้ำกว้างใหญ่ ลำห้วยอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์นานาชนิด พรานทั้งสองจึงกลับไปชวนพรรคพวกกันมาตั้งบ้านเรือน ….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้ 

 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมสถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/

กู่ช้าง-กู่ม้า ลำพูน

กู่ช้าง-กู่ม้า ลำพูน

กู่ช้างเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ที่ ชุมชนวัดไก่แก้ว ในเขตอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน บริเวณกู่ช้าง-กู่ม้าเดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีโบราณสถานกู่ช้างเท่านั้น ที่มีรูปทรงทางศิลปกรรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ กู่ช้างเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากของพระยาช้างคู่ บารมีของพระเจ้ามหันตยศพระโอรสของพระนางจามเทวีซึ่งพระยาช้างเชือก นี้มีชื่อว่า ปู่ก่ำงาเขียว ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ฐานเป็นฐานหน้ากระดาน กลมห้าชั้น ก่อด้วยอิฐสอดิน ชั้นนอกสอปูน ฐานชั้นที่ 5 เป็นฐานบัวคว่ำ รอง รับเจดีย์ทรงกระบอก ปลายสอบเข้าหากัน ก่อด้วยอิฐธรรมดาขนาดเล็ก แกนใน ก่อด้วยอิฐสอดินผสมกับบางส่วนที่สอปูน ผิวนอกสุดฉาบปูนหนา 10- 25 เซนติเมตร องค์เจดีย์ส่วนเหนือฐานบัวคว่ำ มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์ กลาง 5.60 เมตร ส่วนยอดสุดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.40 เมตร ความสูงขององค์เจดีย์ตั้งแต่เหนือฐานบัวคว่ำ ถึงยอดปลายสุด 8.50 เมตร ความสูงของหน้ากระดานชั้นที่ 1ถึงยอดสูงสุด 13 เมตร ในการศึกษา ซึ่งเจดีย์กู่ช้างน่าจะได้รับรูปแบบ ….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้ 

 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมสถานที่ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/