พระราชวังโบราณ (วังหลวง) พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังโบราณ (วังหลวง) พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังโบราณ (วังหลวง) พระนครศรีอยุธยา4
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำลพบุรี (คลองเมือง) ด้านเหนือ ใกล้กับวิหารพระมงคลบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ด้านเหนือของเมืองติดกับแม่น้ำลพบุรี โดยติดกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ และใกล้กับวิหารพระมงคลบพิตร เป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ครั้งสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1893 ในบริเวณเดิมที่ปัจจุบันคือวัดพระศรีสรรเพชญ์ โดยโปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่ง 3 องค์ คือ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท และพระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท ภายหลังปรากฏชื่อพระที่นั่งมังคลาภิเษกในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร และพระที่นั่งตรีมุขในรัชสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2
ต่อมารัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้มีการขยายวังให้ใหญ่กว่าเดิม โดยโปรดฯให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิม ใกล้แม่น้ำลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 1991 และได้อุทิศที่ดินส่วนที่เป็นพระราชวังเดิมเป็นเขตพุทธาวาส สร้างเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆ….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้ 

 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมเพลงสากลใหม่
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: