เมืองเก่าห้วยลึก จังหวัดตาก

เมืองเก่าห้วยลึก จังหวัดตาก

เมืองเก่าห้วยลึก เป็นซากเมืองโบราณ ตั้งอยู่บริเวณห้วยลึกห้วยธาตุและฝั่งแม่น้ำเมยเป็นบริเวณกว้างอยู่ทางทิศ ใต้ของหมู่บ้านแม่ต้านทางทิศเหนือของแม่น้ำเมย แม่น้ำเมยจะไหลจากทางทิศใต้สู่ทิศเหนือ เป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทย สหภาพพม่า มีโบราณวัตถุมากมาย เช่น พระเจดีย์ กำแพงเมือง โบสถ์ วิหาร ฐานชุกชี บ่อน้ำ บันไดหินเป็นขั้นๆ ตั้งอยู่ในหลายที่หลายแห่งในบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้ ยังไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่าอยู่ในสมัยใด

ตั้งอยู่บริเวณห้วยลึก ห้วยธาตุริมฝั่งแม่น้ำเมยทางทิศใต้ของชุมชนแม่ต้าน สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของเมืองฉอดเก่า จากการสำรวจของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2502 พบซากเมืองโบราณอยู่ในป่าด้านทิศใต้บ้านแม่ต้านริมฝั่งแม่น้ำเมย….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้ 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมเพลงสากลใหม่
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: